Uddannelse som flyveklarerer

Sidst opdateret 03/08/2021
Her kan du læse mere om, hvad en flyveklarerer laver, og hvordan du kan få et flyveklarerercertifikat.

Om jobbet

En flyveklarerer arbejder i operationsafdelingen i et luftfartsselskab og hjælper piloterne med at planlægge flyvningerne, så de bliver gennemført på den mest sikre og effektive måde.

Flyveklarereren skal have overblik over alle de forhold der påvirker flyvningen, f.eks. vind- og vejrforhold, status på luftrum og flyveruter, kendskab til lufthavne, aktuelle beregninger af luftfartøjets vægt, lastens indhold og fordeling, forbruget af brændstof, luftfartøjets operationelle begrænsninger med mere.


Der anvendes ofte andre udtryk for flyveklarerer, som f.eks.: flight operations officer, flight dispatcher, aircraft dispatcher og airline dispatcher, der beskriver nogle af dem.

Flyveklarerercertifikat

Hvis du udfører tjeneste som flyveklarerer i Danmark, skal du have et flyveklarerercertifikat, der er udstedt af Trafikstyrelsen. Du skal mindst være 21 år for at kunne få udstedt et certifikat. Certifikatet mister gyldigheden, hvis du ikke har anvendt det i en periode. I højre side finder du et link til certificeringsreglerne.

Uddannelsen

Uddannelsen kan kun foregå ved skoler, der er godkendt af Trafikstyrelsen. Uddannelsen består først af en teoretisk uddannelse på omkring tre måneder. Derefter kommer en praktisk del på mindst 90 dage, der foregår i et luftfartsselskabs operationsafdeling.

Hvor skal du henvende dig?

Flyveklarerere ansættes og uddannes efter luftfartsselskabernes behov. Det mest almindelige er derfor, at selskaberne opslår ledige stillinger og eventuelt også tilbyder en uddannelse til flyveklarerercertifikatet. Du skal derfor henvende dig til luftfartsselskaberne og holde øje med deres stillingsopslag.

BL 6-serien

BL 6-66, 3. udgave af 16. juni 1999

Bestemmelser om flyveklarerercertifikat, K-certifikat

Gældende fra

01/07/1999

BL serie 6 omhandler certifikater, flyvetilladelser, flyvebeviser og uddannelse for flight crew, FIS, ATS og AML.

BL 6-serien

BL 6-03, 6. udgave af 9. november 2004

Bestemmelser om certificering, generelt

Gældende fra

01/12/2004

BL serie 6 omhandler certifikater, flyvetilladelser, flyvebeviser og uddannelse for flight crew, FIS, ATS og AML.