Nyhedsliste

Resultat: 27

  Udgivet

  26/02/2020

  Nyhed

  Mindre, regionale lufthavne kan nu søge om tilskud til forbedring af sikkerhedsudstyr

  I 2020 er det lufthavnene i Sønderborg, Esbjerg og Midtjylland, som kan søge om tilskud fra investeringspuljen til sikkerhedsudstyr. Der er ansøgningsfrist den 1. april 2020.
  Læs mere

  Udgivet

  21/02/2020

  Nyhed

  Høring over udkast til ændring af BL 3-8, Bestemmelser om etablering, drift og tekniske krav for helikopterflyvepladser

  BL 3-8, Bestemmelser om etablering, drift og tekniske krav for helikopterflyvepladser sendes i høring med henblik på at tilpasse og opdatere bestemmelsen.
  Læs mere

  Udgivet

  23/01/2020

  Nyhed

  Invitation til workshop om nye EU-regler for Part-ML og Part-CAO

  Den 25. februar 2020 inviterer Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til workshop om den nye EU-forordning 1383 og hvad den betyder for Part-ML og Part-CAO.
  Læs mere

  Udgivet

  20/12/2019

  Nyhed

  Ny praksis vedrørende kompensation ved omlægninger grundet boardingafvisning eller aflysning

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ændrer praksis og gør det muligt for passagerer at søge om kompensation for hændelser opstået på et omlagt fly, hvor omlægningen skyldes en aflysning eller en boardingafvisning.
  Læs mere

  Udgivet

  18/12/2019

  Nyhed

  Forbedring af sikkerheden i de små lufthavne

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen uddeler 2,9 mio. kr. til forbedring af sikkerheden i tre mindre lufthavne. Midlerne bruges til opgradering af udstyr i lufthavnene.
  Læs mere

  Udgivet

  17/12/2019

  Nyhed

  Ny gebyr- og afgiftsbekendtgørelse på luftfartsområdet

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en ny bekendtgørelse, som fastsætter gebyrer og afgifter på luftfartsområdet gældende for Danmark, Færøerne og Grønland for 2020.
  Læs mere

  Udgivet

  15/11/2019

  Nyhed

  Offentliggørelse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens årlige rapport om tilsynet med lufthavnstakster

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en rapport om tilsynet med lufthavnstakster i danske lufthavne for 2018. Rapporten giver overblik over styrelsens opgaver i relation til fastsættelsen af lufthavnstakster i de danske lufthavne.
  Læs mere

  Udgivet

  12/11/2019

  Nyhed

  Sikkerhedsrapport for dansk civil luftfart 2018

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udgiver den årlige sikkerhedsrapport for civil luftfart i Danmark. På baggrund af rapporten er det styrelsens vurdering, at dansk luftfart har et højt sikkerhedsniveau.
  Læs mere

  Udgivet

  06/11/2019

  Nyhed

  CEF Transport – Newsletter

  I denne udgave af CEF Newsletter kan du læse om: CEF-ansøgningsrunde 2019-2020 (oktober-februar), Ny ansøgningsrunde med blending finansiering, CEF seminar d. 4. december 2019 og Resultatet af den seneste ansøgningsrunde.
  Læs mere