Busfremkommelighedspuljen

Sidst opdateret 20/05/2021
I ”Aftale om Metro, letbane, nærbane og cykler” fra 12. juni 2014 blev der etableret en pulje på 50 mio. kr. i 2015 til at forbedre busfremkommeligheden.
  • Puljens størrelse
    50 mio. kr. i 2015
  • Ansøgerkreds
    Kommuner, trafikselskaber og andre offentlige myndigheder
Oversigter over tildelte projekter kan fremsendes efter forespørgsel.

Hvordan udbetales tilskuddet?

Sidst opdateret 20/05/2021

Styrelsen har 4 årlige udbetalinger:

 

Ved fremsendelse af endelig afrapportering primo marts, udbetales midlerne ultimo maj

Ved fremsendelse af endelig afrapportering primo juni, udbetales midlerne ultimo august

Ved fremsendelse af endelig afrapportering primo september, udbetales midlerne ultimo november

Ved fremsendelse af endelig afrapportering primo december, udbetales midlerne ultimo februar

 

Ved afrapportering, fremsendes endelig afrapportering, regnskab (med revisorpåtegning eller ledelsespåtegning) samt eventuelle bilag til Trafikstyrelsen.

Afrapportering

Sidst opdateret 20/05/2021

Det er en forudsætning for tildeling af midler, at projektet indeholder en afrapportering af det endelige projekt samt en årlig afrapportering af status for længerevarende projekter.


Afrapporteringerne skal følge op på punkterne i ansøgningen. De årlige afrapporteringer skal foreligge senest i løbet af januar.

Vejledning

Busfremkommelighedspuljen regnskabsinstruks

Vejledning

Busfremkommelighedspuljen revisionsinstruks

Vejledning

Endelig afrapportering af afsluttet projekt

Skabelonen benyttes til afrapportering af afsluttede puljeprojekter.

Vejledning

Anmodning om ændringer af igangsat projekt

Skabelonen benyttes, hvis tilskudsmodtager ønsker at få godkendt ændringer af igangsat projekt.

Vejledning

Anmodning om fuld annullering af projekt

Såfremt projektet ikke ønskes gennemført, benyttes denne skabelon.

Vejledning

Skabelon til budget og regnskab for puljeprojekter

Skabelon til budget og regnskab for puljeprojekter. Vær opmærksom på, at regnskabet ved afrapportering skal være sammenligneligt med senest godkendte budget.

Vejledning

Raterapportering

Denne skabelon skal anvendes, hvis der skal udbetales en rate af projektet.

Rapport

Årlig statusrapport

Denne skabelon benyttes ved projekter med varighed på mere end 12 mdr. Fristen for indsendelse af årsrapporter er ultimo januar.

Baggrund og lovgrundlag

Sidst opdateret 20/05/2021