Tilsyn med uddannelsescentre

Sidst opdateret 22/10/2021
Trafikstyrelsen fører tilsyn med godkendte uddannelsescentre for lokomotivførere og med jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere, der uddanner egne lokomotivførere.

Både jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere og eksterne udbydere af uddannelse skal godkendes af Trafikstyrelsen til at uddanne lokomotivførere. Som et led i denne godkendelse fører styrelsen tilsyn med, at virksomhederne overholder de krav der stilles til godkendte uddannelsescentre.

 

For eksisterende jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere vil tilsyn med uddannelsesaktiviteterne typisk foregå som en del af tilsynet med virksomhedernes sikkerhedsledelsessystem. For eksterne udbydere vil Trafikstyrelsen føre et særskilt tilsyn. Tilsyn med uddannelsescentre foregår som et tværfagligt tilsyn med deltagere fra både Trafikstyrelsens uddannelses- og tilsynsteam.

Kontakt ved spørgsmål

Bekendtgørelse

BEK nr. 1213

Bekendtgørelse om godkendelse til uddannelse af lokomotivførere på jernbaneområdet

Gældende fra

01/01/2018

Bekendtgørelse om godkendelse til uddannelse af lokomotivførere på jernbaneområdet