Udbud i styrelsen

Sidst opdateret 18/11/2019
Reglerne for udbud i staten indebærer blandt andet, at opgaver, som vil kunne udføres af eksterne leverandører, med passende mellemrum sendes i udbud.

Udbud i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Sidst opdateret 07/10/2019
Regler for udbud i staten indebærer, at statsinstitutioner skal gennemgå deres opgaveportefølje for at identificere de opgaver, der er udbudsegnede.

Hvorvidt en opgave er udbudsegnet, afhænger blandt andet af om der er tale om en myndighedsopgave, om opgaven har en tilstrækkelig volumen, om opgaven kan kravspecificeres, om andre offentlige myndigheder har udbudt opgaven med gode resultater, og om der er et velfungerende marked at udbyde opgaven på.


Som privat leverandør kan du søge vejledning i udbudspolitikken via linket til udbudsportalen.dk eller på Konkurrence- og forbrugerstyrelsens hjemmeside. 

Aktuelle udbud

Sidst opdateret 18/11/2019
Der er på nuværende tidspunkt ét udbudsprojekt i styrelsen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udbyder et demonstrationsprojekt med det formål at afprøve og høste erfaringer med digitale værktøjer og nye samarbejdsformer i byggeriet. Projektet er en del af Strategi for digitalt byggeri, der blev lanceret i januar 2019.