Pulje til uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder

Sidst opdateret 20/01/2020
Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2017 blev der i denne pulje udmøntet 8 mio kr. i 2017 til en målrettet uddannelses- og beskæftigelsesindsats i ghettoer og udsatte boligområder.
  • Puljens størrelse
    8 mio kr. (2017)
  • Tilskuddets størrelse
    2 mio kr. (maksimalt)
  • Ansøgerkreds
    Kommuner og almene boligorganisationer
Der er givet tilsagn til 5 projekter med en samlet ramme på 8 mio kr.:

Fremskudt beskæftigelses- og uddannelsesindsats i Æblehaven/Rønnebærparken, Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland

Uddannelses- og jobgaranti i Odense Kommune, Odense Kommune og Civia

Opsøgende jobkonsulent til projekt Trappen, Høje Taastrup Kommune

Flere skal med fra særligt udsatte boligområder, Fredericia Kommune

God Start. Job eller uddannelse, Kolding Kommune

Hvem kan søge?

Sidst opdateret 26/01/2021

Hvad kan jeg søge midler til?

Sidst opdateret 26/01/2021

Hvor meget tilskud kan jeg søge?

Sidst opdateret 26/01/2021

Hvordan søger jeg om tilskud?

Sidst opdateret 26/01/2021

Hvordan bedømmes ansøgningerne?

Sidst opdateret 26/01/2021

Hvordan udbetales tilskuddet?

Sidst opdateret 26/01/2021

Afrapportering

Sidst opdateret 20/01/2020
Center for Boligsocial Udvikling bistår med konsulentbistand til gennemførelse af det enkelte projekt. Centeret forestår også evaluering af projekterne.
Relevante dokumenter nedenfor.
Rapport

Job- og uddannelsesgaranti i ghettoer og udsatte boligområder - Midtvejsevaluering 2019

Midtvejsevaluering af puljen hvis formål er at skabe en målrettet indsats, der bringer arbejdsløse beboere i udsatte boligområder i uddannelse eller beskæftigelse.

Vejledning

Bilag 1 - Indsatsmodel i Uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder

Projektets indsatsmodel bygger på viden om, hvilke indsatser der virker i forhold til at hjælpe de borgere, der befinder sig længst væk fra arbejdsmarkedet og uddannelse, ind på arbejdsmarkedet.

Rapport/afrapportering

Statusrapport til pulje til job- og uddannelsesgaranti i ghettoer og udsatte boligområder

Rapporten skal give viden om resultater af de projekter, der støttes via tilskud fra ovennævnte pulje under Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
Vejledning

Instruks for revision af projekttilskud

Vejledning

Instruks for regnskab vedrørende puljer

Baggrund og lovgrundlag

Sidst opdateret 26/01/2021