Tilskud til klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

Sidst opdateret 13/08/2019
Ejere af private udlejningsejendomme med 12 eller flere beboelseslejemål kan søge om tilskud til klimatilpasning.
  • Puljens størrelse
    50 mio kr. (2017)
  • Ansøgerkreds
    Ejere af private udlejningsejendomme

Relevante skemaer

Sidst opdateret 13/08/2019
Ansøgning

Skema DK (digitalt)

Skema DK (digitalt) Dokumentation for påbegyndelse af klimatilpasningsarbejder i udlejede private udlejningsejendomme efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri.
Ansøgning

Skema UK (digitalt)

Ansøgning om udbetaling af tilskud til klimatilpasningsarbejder i udlejede private udlejningsejendomme efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri.
Aftale

Skema AK (pdf)

Aftale med lejerne om gennemførelse af klimatilpasningsarbejder efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri. Skemaet udfyldes af ejeren og underskrives af et flertal af lejerne.

Baggrund og lovgrundlag

Sidst opdateret 13/08/2019
Bekendtgørelse samt vejledning om tilskud til klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri
Efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri, kan der gives tilskud til udgifter vedrørende følgende aktiviteter:

– Konsulentbistand til partsrådgivning for lejere i forbindelse med forhandling om en aftale med ejeren om gennemførelse af energibesparende arbejder og arbejder vedrørende klimatilpasning.

– Energibesparende arbejder og arbejder vedrørende klimatilpasning i private udlejningsejendomme, der indeholder 12 eller flere beboelseslejemål. Tilskuddet gives til nedsættelse af den lejestigning, som er en følge af, at der gennemføres tilskudsberettigede arbejder omfattet af en aftale mellem ejer og lejere i beboede. 

BEK nr. 1165 af 08/10/2015

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

Gældende fra

12/10/2015

Vejledning om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

VEJ nr. 11085 af 26/11/2015