Tilskud til skæve boliger

Sidst opdateret 20/12/2019
Der kan ydes tilskud til etablering af permanente boliger til hjemløse og særligt udsatte grupper - benævnt "skæve boliger".
  • Puljens størrelse
    14,1 mio kr. (2019)
  • Tilskuddets størrelse
    Op til 400.000 kr.
  • Ansøgerkreds
    Boligorganisationer mv.

Hvem kan søge?

Sidst opdateret 03/12/2019
Boligorganisationer eller lignende kan søge gennem kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune.

Hvad kan jeg søge midler til?

Sidst opdateret 03/12/2019
Der kan ydes tilskud til etablering af permanente boliger til hjemløse og særligt udsatte grupper.

Hvor meget tilskud kan jeg søge?

Sidst opdateret 03/12/2019
Der ydes op til 400.000 kr. i støtte pr. bolig.

Hvordan søger jeg om tilskud?

Sidst opdateret 13/08/2019
Ansøgningen indsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen af bygherren gennem kommunalbestyrelsen.

Ansøgningen sendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens postkasse:

skaeveboliger@tbst.dk

 

Ansøgningsskema og vejledning kan hentes nedenfor.

Ansøgning

Ansøgning om tilskud til skæve boliger

Ansøgning om tilskud til etablering af permanente boliger til hjemløse og særligt udsatte grupper.
Vejledning

Vejledning om tilskud til skæve boliger

Vejledning til ansøgningsskema om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger), jf. bekendtgørelse nr. 138 af 17. februar 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 8 af 6. januar 2011.