Puljeliste

Resultat: 3

Pulje

Tilskud til nedsættelse af huslejen på småøerne

Ansøgningsfrist

Udløbet

Der kan søges om tilskud til nedsættelse af huslejen for almene boliger beliggende på småøerne.
 • Puljens størrelse
  6,1 mio. kr. (samlet for årene 2021-2026)
 • Ansøgerkreds
  Almene boligorganisationer kan gennem kommunalbestyrelsen indsen-de ansøgning om tilskud til nedsættelse af huslejen.

Pulje

Engangstilskud til etablering af almene boliger på mindre øer

Ansøgningsfrist

Løbende

Der kan søges om engangstilskud til etablering af almene boliger beliggende på de mindre øer.
 • Puljens størrelse
  29,1 mio. kr. (samlet for årene 2021-2026)
 • Ansøgerkreds
  Almene boligorganisationer kan gennem kommunalbestyrelsen indsende ansøgning om engangstilskud.

Pulje

Tilskud til skæve boliger

Ansøgningsfrist

Løbende

Der kan ydes tilskud til etablering af permanente boliger til hjemløse og særligt udsatte grupper (skæve boliger) samt tilskud til sociale viceværter.
 • Puljens størrelse
  14,1 mio. kr. (2019)
 • Tilskuddets størrelse
  Op til 500.000 kr.
 • Ansøgerkreds
  Kommuner, boligorganisationer, foreninger, selvejende institutioner m.fl.
Viser 3 af 3