Friarealer

Sidst opdateret 07/10/2019
Det er en kendsgerning, at tidssvarende, smukke, grønne og velholdte næromgivelser i væsentlig grad øger beboernes livskvalitet og medvirker til social integrering, når nye uformelle mødesteder opstår.
I den ældre boligmasse er der fortsat mange karreer, hvor friarealerne er opdelt mellem ejendommene og er helt uegnede til ophold og leg. Mange af disse arealer er endvidere uden nogen form for grøn beplantning. 


Udgifter til etablering af fælles beskedent friareal, dvs. anlæg og møblering, kan under visse omstændigheder finansieres med et offentligt tilskud inden for et mindre rammebeløb. 

Ejere og beboere kan rette henvendelse til kommunen for at høre om mulighederne for at opnå tilskud. 

Beslutningstypen "Friarealer" er beskrevet i Lov om byfornyelse og udvikling af byer, kapitel 6, §§ 39-50.